ČO JE DEKARBONIZÁCIA?

 

Dekarbonizácia je odstránenie pevných uhlíkových usadenín chemickou cestou použitím špeciálnej chémie americkej značky BG bez nutnosti rozoberania častí motora, čiže bez akýchkoľvek mechanických zásahov. Tieto usadeniny vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky alebo pri spaľovaní paliva.
Súčasti motorov, prevodoviek, diferenciálov a ďalších systémov sa časom začnú zanášať karbónovými usadeninami, ktoré vznikajú pôsobením vysokých teplôt na uhľovodíkové látky (palivo, oleje). Tieto usadeniny začnú postupne zanášať sacie a výfukové ventily, vstrekovacie trysky, spaľovaciu komoru, výfukový systém i katalyzátor, čo spôsobuje stratu sily motora, vyššiu spotrebu paliva, pokles kompresných tlakov a tým aj výkonu motora, nepravidelné zapaľovanie, klepanie motora, zlé štartovanie. 

Špeciálna chémia BG sa aplikuje za chodu motora, takže sa dostane aj do miest, kde nie je šanca ju mechanicky odstrániť. Patentovaná syntetická látka PEA je nehorľavá a dokáže aj za veľmi vysokých teplôt meniť uhľovodíkové usadeniny z pevného skupenstva na plynné. 

              BG Point